Thursday, June 17, 2021

THƯƠNG TIẾC (LÃO MÃ SƠN)

 


THƯƠNG TIẾC

 

Vì Tổ quốc Anh hy sinh đời trai trẻ

Khoác chinh y lặng lẽ bỏ làng quê

Một ra đi  không hẹn có ngày về

Để hiền mẫu mõi mòn chờ vô vọng.

 

Ngoài biên cương những chiều mưa gió lộng

Nhớ Mẹ già, vợ trẻ, đám con thơ

Khói lửa chiến tranh không hứa bao giờ

Sẽ trả Anh lại làng xưa, xóm cũ.

 

Một chiều tang tóc  mây đen bao phủ

Pháo quân thù đã cướp mất đời Anh

Anh đã thành người chiến sĩ vô danh

Gởi thân xác nơi núi rừng  sơn cước.

 

Chiến hửu Anh ôm mối hờn mất nước

Phiêu bạt quê người, sống kiếp lưu vong

Tưởng nhớ Anh, Tôi thắp nén hương lòng

Để THƯƠNG TIẾC người trai đền nợ nước.

 

Lão Mã Sơn

No comments: