Tuesday, June 22, 2021

CHA CON NHÀ BÁC.

 

Cha con nhà bác

 

Ngày xưa các bác trong hang

Trong rừng trong hố lang bang núi đồi

Ngày xưa các bác hay ngồi

Chổm hổm như chó ngồi chờ chực ăn

Ngày xưa các bác ăn măng

Củ chuối xào mỡ với canh tép bằm

Các bác ăn mặc nhố nhăng

Tai bèo nón cối nhe răng ra cười

Các bác khác hẳn con người

Khác nào một đám đười ươi làm trò

Các bác thân thể là người

Lộng ngôn khoét lác giết người lương dân

Các bác trông giống như đần

Nửa khôn nửa dại biết lần đâu ra

Cho nên các bác thờ ma

Ma Hồ xứ Quảng bên Tàu gởi sang

Các bác còn gọi là cha

Cha già dâm dục cha già ác gian

 

( không thấy tên tác giả)

 


No comments: