Saturday, June 19, 2021

MẤT CHA (KHUNG TRỜI MÙA ĐÔNG)

 

MẤT CHA

Thơ: Khung Trời Mùa Đông

 

Cha là ánh sáng đời con

Mất Cha, mất cả vuông tròn từ đây

Cha là bóng cả trời mây

Mất Cha, mất cả hao gầy sẽ chia

 

Cha là cội đá khắc bia

Mất Cha, mất cả đôi hia dẫn đường

Cha là dòng suối yêu thương

Mất Cha, mất cả khu vườn đầy hoa

 

Cha là bản nhạc tình ca

Mất Cha, mất cả tình xa nghĩa gần

Cha là cổ máy đỡ nâng

Mất Cha, mất cả bâng khuâng đầu đời

 

Cha ơi, Cha quá tuyệt vời

Mất Cha, con mất khung trời bình an ./.No comments: