Thursday, June 10, 2021

ĐÔNG HƯƠNG PY CẦU AN CÔ HỒ THỊ HƯỜNG CỰU GS. NGUYỄN HUỆ.

 ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN CẦU AN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Cô Hồ Thị Hường

85 tuổi ,dạy Nữ Công Gia Chánh Trường Nguyễn Huệ trước 1975.

Cô Là bạn đời của Thầy Trần Tiến Toản

 

hiện Cô đang cư ngụ tại 18 Cao Thắng -TP Tuy Hòa -Phú Yên .

Cô đang bị tai biến khá nặng

 

Nhất tâm cầu nguyện Cô Hồ Thị Hường tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách

 

NAM MÔ TIÊU TAI GIÁNG KIẾT TƯỜNG BỒ TÁT

Oklahoma June 9.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 


No comments: