Saturday, June 19, 2021

KHÓC CHA (VŨ UYÊN GIANG) HOT TEAR FOR DAD - TRANSLATION BY THANH THANH

 

 KHÓC CHA                              

 

Trời mùa đông tâm hồn con giá lạnh             

Con về đây nhưng cha đã đi rồi!                   

Không bao giờ còn thấy mặt cha tôi              

Bao giọt lệ trào dâng trong khóe mắt            

 

Lòng nghẹn ngào nhói đau như dao cắt         

Chỉ vài ngày con đã mất cha yêu.                  

ngày xưa, cha nghiêm khắc rất nhiều            

Vì mong muốn con nên người hữu dụng       

 

Công ơn cha như trời cao bể rộng         

Như suối nguồn tuôn chảy mãi không ngừng          

Nhớ nụ cười và khuôn mặt bao dung            

Ôi tiếng nói ôn tồn khi giáo dục                    

 

Nhớ cả những ngọn roi vì lười học       

Bởi ham vui với bè bạn gần nhà…        

Biết làm sao kể lại hết tình cha?                    

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má                  

Ngày hôm nay con không còn cha nữa         

Tìm đâu ra hình bóng của cha tôi???             

 

                             VŨ UYÊN GIANG    

 

 

            HOT TEARS FOR DAD

 

The world is in winter but colder is my inner heart;

Here I do return but from this life Dad did depart.

From now on I cannot see any longer my father's shine;

How to stop from my eyes the stream of fervid brine!

 

My inside shoots as if cut by knives, the stings gather;

Only in a few days I have lost my beloved father!

I reminisce the old days you were so formidable

Just because you wanted me to become serviceable.

 

Your immense merit was like high sky, vast ocean,

Your watercourse of love never ceased its motion.  

How I recall your merciful smile and generous face,

Temperate voice when educating me in each case.

 

I even remember the rod to your good will to bend

For being work-shy festal with a neighboring friend...

Of your bosom I can't find any word that fully speaks;

Drops of choler are rolling down on my hollow cheeks.

 

From now on I do not have any more my dear Dad;

Where on earth can I find my father's image  So sad!

  

                                Translation by THANH-THANH

 

No comments: