Wednesday, June 30, 2021

THỎNG TAY VÀO CHỢ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


THỎNG TAY VÀO CHỢ

 

Buông thỏng tay vào chợ

Kẻ lãng tử vô tâm

Muôn người đang mặc cả

Bóng xuyên thủ , trăng rằm

Buông thỏng tay vào chợ

Kẻ lãng tử như nhiên

Khứ lai hà bất nhị

Giọt nắng rơi cuối miền

Buông thỏng tay vào chợ

Luống chợ đời lao xao

Mặc chợ tâm huyên náo

Buông thỏng tay vô duyên

Buông thỏng tay vào chợ

Kẻ lãng tử hình như

Trên vai vầng nhật nguyệt

Phật Tâm vô duyên từ

 

Oklahoma June 25.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: