Friday, June 25, 2021

LÃI XUẤT 0% LIỆU CÓ KHẢ THI Ở VN? (VOA-GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Lãi suất 0% liệu có khả thi ở VN?

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Lãi suất 0% liệu có khả thi ở VN?”. Mới đây, một hiệp hội tài chính nêu đề xuất áp dụng lãi suất 0% ở Việt Nam. Giáo sư Khương Hữu Lộc sẽ phân tích liệu điều này có khả thi hay không.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/835529620435818


No comments: