Thursday, June 10, 2021

XÂU CHUỔI LẦN KINH (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

XÂU CHUỔI LẦN KINH

 

Ta nhặt bong bóng nước

Xâu chuổi hạt , lần kinh

Bong bóng như vô hình

Lời kinh chiều, vô tự

Tiếng mõ buông trên lá

Từng giọt mưa long lanh

Người từ vô thủy đến

Vết chân xưa ,dấu mòn

Nghiêng mình qua phiến nắng

Ta cúi nhặt , hoàng hôn

Mộng chiều miên man giấc

Gió cuối biển rả mòn

Ta xâu chuổi lần kinh

Bên hiên chùa chuông vọng

Vẫn còn hoài tay trắng

Lời kinh mồn một tan

Ta xâu chuổi lần kinh

Trên đồi chiều mưa bể

Lời kinh vẫn như thế

Vọng về từ thiên thu

 

Oklahoma June 5.2021

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: