Wednesday, June 2, 2021

GIỌT NẮNG TAY EM (CẨM LOAN)

 


GIỌT NẮNG TAY EM

 

Em không khóc để anh vui mãi…

Tim có buồn vẫn chút gì vui

Nhấp ly bôi nhưng chớ ngậm ngùi

Chiều dẫu xuống, nắng còn rộn rã!

 

Nắng trong anh hãy tươi đẹp mãi…

Rọi xuống vườn em giọt nắng lành

Em giữ nắng nhuộm tình trẻ lại

Tim em hồng là nắng của anh

 

Áo xưa trắng chưa phai màu hạ

Ve gọi gì chừng như trách ai!

Phượng còn thắm nơi phương trời lạ?

Là máu tình loang trong nắng phai.

 

Nắng mãi, nắng hồng tim anh nhé!

Em gom nắng thắp nửa đời sau.

Từ trong bóng tối nào xa khuất

Giọt nắng tay em rực sắc màu!

 

SG 28/6/2011

CẨM LOAN


 


No comments: