Friday, June 18, 2021

CHÂU ÂU MỞ CỬA TRỞ LẠI VỚI DU KHÁCH, LIỆU VN CÓ THỂ THAM KHẢO (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Châu Âu mở cửa trở lại với du khách, liệu VN có thể tham khảo?

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Châu Âu mở cửa trở lại với du khách, liệu VN có thể tham khảo?”.

Nhiều nước châu Âu mở cửa trở lại với du khách nước ngoài kèm theo các điều kiện về vắc-xin và xét nghiệm để khôi phục kinh tế. VN có thể rút ra điều gì để áp dụng?

 https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/827864041463508


No comments: