Tuesday, June 29, 2021

SÀI GÒN (THÁI BÁ TÂN)

                                                                    

                                                SÀI GÒN 

Tôi sống ở Hà Nội

Hơn bốn chục năm nay.

Chính xác - dân xứ Nghệ.

Chính xác nữa - dân cày.

 

Giờ về hưu, rỗi rãi,

Thỉnh thoảng vào Sài Gòn.

Tôi nói Sài Gòn nhé -

Vào Sài Gòn thăm con.

 

Sài Gòn, tên thật đẹp.

Con gái Sài Gòn xinh.

Tôi nói Sài Gòn nhé,

Không phải Hồ Chí Minh.

 

Nếu cần, đảng cứ việc

Xây thành phố thật to

Thật đẹp và hiện đại,

Đặt tên cho Bác Hồ.

 

Còn Sài Gòn yêu quí,

Sài Gòn của muôn đời,

Thì làm ơn để đấy

Cho tôi và mọi người.

 

Nhớ xưa đảng có nói,

Thể nguyện theo ý dân

Mà đổi tên thành phố,

Rằng việc ấy rất cần.

 

Vì tôi không được hỏi,

Nên khi vào thăm con,

Ai gọi gì mặc kệ.

Tôi cứ gọi Sài Gòn.

 

Nhớ nhé, Sài Gòn nhé.

Chỉ cái tên này thôi.

Xin đừng gọi tên khác

Khi nói chuyện với tôi.

 

Tác giả: Thái Bá Tân

 


No comments: