Friday, July 2, 2021

DẤU ẤN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC TRONG CÁC THÀNH CÔNG, THẤT BẠI VỀ KINH TẾ (VOA - GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Dấu ấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các thành công, thất bại về kinh tế

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Dấu ấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong các thành công, thất bại về kinh tế”. Vào dịp Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh dấu ngày họ tròn 100 năm ra đời, VOA và GSTS. Khương Hữu Lộc điểm lại các thành bại kinh tế của TQ trong thời ĐCS cầm quyền.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/787297178611580


No comments: