Monday, October 4, 2021

THU PARIS (VY PHƯỢNG)

 Thu Paris

Mùa Thu đang về người có hay?/ Lá vàng lá đỏ đẹp ngất ngây. (Hình: Triết Trần)


Mùa Thu đang về người có hay?

Lá vàng lá đỏ đẹp ngất ngây

Paris lấm tấm mưa bụi nhỏ

Nép nhẹ vai chàng ấm áp thay…

Cafe đông quá người quanh đây

Nói cười rộn rã quả vui tai

Bánh thơm và ngọt ngon chi lạ

Như nụ hôn đầu khiến ta say

Lang thang trên phố tay trong tay

Nghe người nghệ sĩ gẩy đàn hay

Tranh kia man mác niềm tâm sự

Sao ngắm cho lòng bỗng sầu lây?


Vy Phượng


No comments: