Tuesday, May 3, 2022

MÙA XUÂN HY VỌNG (NGƯ SĨ)

 

MÙA XUÂN HY VỌNG

 

Ta đã bỏ nửa đời lưu lạc

Bước tha hương nhuộm tóc phong trần

Đoạn đường về lạc bước phong vân

Hồn vọng tưởng mùa Xuân tan tác....!

 

Mùa Xuân ấy tang thương thảm họa

Lửa quân thù Bắc Cộng tang hoang

Pháo nổ thây phơi phố thị điêu tàn

Cờ "Giải Phóng" hôi tanh mùi máu.....!

 

Từng cái chết tên bay đạn lạc

Chết góc đường hè phố làng quê

Chết âm thầm pháo đạn thảm thê

Đường thoát hiểm vùi thây biển bạc....!

 

Cả đất nước nhà tù  u ám

Xích xiềng gông đói lạnh trơ xương

Những thây ma mau tới  "Thiên Đường"

Hay bỏ xác rừng sâu hố thẳm.....?

 

Sao  quên được Tháng Tư uất hận

Tháng Tư về quặn thắt lòng đau

Ngày trở về ta hãy cùng nhau

Xây dựng lại Mùa Xuân Hy Vọng.....!

 

Ngư Sĩ

 

No comments: