Saturday, November 26, 2022

AI ĐÃ TỪNG……(HỒNG PHONG)

 


AI ĐÃ TỪNG……Ai đã từng một mình trên đường vắng

Mới thấy mình lẻ bóng với đơn côi

Ai đã từng ngồi nhìn lá vàng rơi

Thì mới thấy cuộc đời là cõi tạm.

 

Ai đã từng sân ga chia tay bạn

Mới mủi lòng buồn chán lúc chia xa

Ai đã từng mất mẹ với mất cha

Mới cảm nhận những xót xa đau khổ.

 

Ai đã từng có gia đình đổ vỡ

Mới hiểu hơn duyên nợ ở kiếp này

Ai đã từng nghèo khó trắng đôi tay

Mới trân quý những tháng ngày vô nghĩa.

 

Ai đã từng một lần qua nghĩa địa

Mới thấy đời ý nghĩa thật đáng yêu

Ai đã từng ngồi ngắm cảnh xế chiều

Thì mới thấy bình minh yêu đến lạ.

 

Ai đã từng đứng giữa trời nắng hạ

Mới thương cha vất vả quá một đời

Ai đã từng đứng giữa lúc mưa rơi

Mới hiểu mẹ đã một thời gian khó.

 

Có trải qua thì lòng ta mới tỏ

Cuộc đời này đâu chỉ có niềm vui

Có đau thương có mất mát chia phôi

Có tất cả để ta rồi thêm hiểu...!

 

Hồng Phong

 


No comments: