Wednesday, November 30, 2022

TỘI TÌNH (Á NGHI, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, VIVI, TRẦN ĐÌNH THỤC...)

 Trang thơ nhạc #110 TỘI TÌNH: Á NGHI, Ý NGUYỆN, HỒNG ÂN, VI VI, TRẦN ĐÌNH THỤC, TV, A.C.La, BẢO TRÂM, DUY QUANG 2 trang website: TIẾNG THÔNG REO 


ĐỘC HÀNH!

 

Cũng rồi một bóng mà đi

Đường xa ai sưởi ấm khi tuổi già?

Nghe dường lạnh lẽo thêm ra,

Nghe dường thơ cũng xót xa ý buồn.

 

Á Nghi, 20.10.2022

https://youtu.be/Ws9JkdMwckU

https://www.youtube.com/watch?v=Ws9JkdMwckU

#110 TỘI TÌNH 

Thơ Á NGHI * Nhạc Ý NGUYỆN * Hoà âm và tiếng hát HỒNG ÂN 

 Tranh ảnh,“logo”, youtube: 

VI VI, TRẦN ĐÌNH THỤC, TV, Á NGHI, INTERNET

 

 

ANH CÒN ĐỂ LẠI NIỀM THƯƠNG!

 

Mỗi ngày chạy bộ chữa buồn

Về nhà mệt lả, em còn tưới hoa

Đỏ, cam, hồng, tím đầy nhà

Người-không-xinh đổ lệ, nhòa mồ hôi.

 

Mặn mà giọt nhỏ hoa ơi!

Chữa buồn chỉ có cách thôi nhớ Người

Chàng yêu dấu đã lên… trời

Quên mang nỗi nhớ nên tôi vẫn buồn!

 

Á Nghi, 20.10.2022

 

 

 

 

VINH À! ANH CÓ NHỚ EM?

 

Hình như trái đất không quay?

Nên em mất ngủ, chẳng hay đêm ngày

Hình như nỗi nhớ đọa đày

Thời gian dừng tại lâu đài tình yêu?

 

Kim Yêu quay, chắc ngược chiều?

Đồng hồ nhắc nhở đủ điều về anh.

Thuyền Tình một bóng lênh đênh

Tấp đâu cũng vướng vào ghềnh Tương Tư!

 

Á Nghi, 20.10.2022

  

KHÔNG LÀM SAO QUÊN!


Bệnh hoài là tại không Mình

Mình em thui thủi nhớ tình Người Ta

Người Ta về? Chẳng sợ Ma!

Yếu chi bóng vía một Nga nhớ Chàng!

 

Vinh đi, Vinh có nhớ nàng?

Em đem thương nhớ vào trang thơ tình!

 

Á Nghi, 20.10.2022

Á Nghi kính giới thiệu:

https://sites.google.com/site/aclanguyenthevinh/

https://sites.google.com/site/aclanguyenthevinh/home/phong-canh---landscape

https://sites.google.com/site/aclanguyenthevinh/home/tranh-ve-bien---seascape

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/A-6c%20Th%C3%A1ng%20T%C6%B0%20%C4%90en

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/%C3%81-Nghi

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/%C3%9DNga

www.tiengthongreo.blogspot.com

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/A-6c%20Th%C3%A1ng%20T%C6%B0%20%C4%90en

http://tiengthongreo.blogspot.ca/search/label/%C3%9DNga


No comments: