Sunday, November 27, 2022

GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ HIỆN TẠI, NƯỚC MỸ SẼ ĐI VỀ ĐÂU (SBTN)

 

 


GSTS Khương hữu Lộc với tình hình kinh tế mới nhất nov 23,2022


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình kint tế hiện tại, nước Mỹ sẽ đi về đâu

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm3dssnIZhU


No comments: