Monday, November 28, 2022

KIẾP SAU (ĐẶNG QUANG TÂM)

  

Đặng Quang Tâm

Kiếp sau

Tranh: Lê Bá Đảng


Tôi ngắt từng câu nhét vào đầu

Cố viết bài thơ nghĩ đã lâu

Bài thơ cứ nghĩ mà chưa viết

Tưởng gửi đi rồi đã gửi đâu


Tôi đốt từng đêm những nỗi buồn

Lệ đâu còn nữa để mà tuôn

Bài thơ tình chết theo năm tháng

Nước chảy bơ vơ nước lạ nguồn


Mới đó mà qua mấy chục năm

Quê nhà xa lắc chẳng về thăm

Ngày mai ngày mốt đời đen bạc

Tìm ở đâu ra một chỗ nằm


Tôi giết những mơ ước cuối đời

Bằng câu thơ thở chẳng còn hơi

Bằng đêm không ngủ trông trời sáng

Bằng chí cùn như kẻ hết thời


Những tháng năm dài níu kéo nhau

Lệ ai rơi ngỡ mới hôm nào

Chia tay ngày đó người mỗi ngã

Tôi khóc cho đời sau/ kiếp sau.


No comments: