Monday, November 7, 2022

GỠ RỐI VIỆC QUẢN LÝ GIÁ XĂNG DẦU VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Gỡ rối việc quản lý giá xăng dầu Việt Nam như thế nào 

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Gỡ rối việc quản lý giá xăng dầu Việt Nam như thế nào”. Một tháng qua, người dân nhiều tỉnh thành Việt Nam chịu cảnh khan khiếm xăng dầu. Tình trạng này được cho là có nguyên nhân từ cơ chế quản lý giá. VOA thảo luận với GS TS Khương Hữu Lộc xem có cách nào để giải quyết vấn đề này

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AFWyF91toc

 

No comments: