Sunday, November 6, 2022

NGƯỜI THƯƠNG (THƠ-HUỲNH NGUYỄN THANH TÂM/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 


Người Thương

(thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, nhạc Phạm Anh Dũng)

Ðêm nay trời trở lạnh
Sương bay trắng lòng đường
Ði giữa trời hiu quạnh
Nhớ em nhiều, người thương!

Xa nhau dù ngàn dặm
Cùng hâm nóng mong chờ
Tháng năm dù vô tận
Vẫn chung niềm ước mơ

Môi thơm chưa lần uống
Mà nỗi nhớ ngập hồn
Tóc bay chưa lần vuốt
Mà tình em đã vương!

Mai đây mình gặp lại 
Vòng tay trao thật đầy
Bỏ bao ngày xa cách
Tình này, hỏi em say ?

Mai về ta thắp lửa
Ghi bao kỷ niệm đời
Thì thầm theo hơi thở...
Gọi nhau: Người thương ơi!

 

(thơ Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, nhạc Phạm Anh Dũng-

BẢO YẾN- TRÌNH BÀY)

 

https://www.youtube.com/watch?v=lf3PuUsyc1s

 

 


No comments: