Saturday, November 19, 2022

NHẬN BIẾT RỦI RO KHI ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU, QUỸ BẤT ĐỘNG SẢN, HỢP ĐỒNG KINH DOANH (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


 

Nhận biết rủi ro khi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, quỹ bất động sản, hợp đồng kinh doanh

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Nhận biết rủi ro khi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, quỹ bất động sản, hợp đồng kinh doanh”. Thị trường chứng khoán cắm đầu lao dốc, trái phiếu doanh nghiệp bỗng chốc vô giá trị vì doanh nghiệp phá sản, chủ đầu tư bất động sản dừng chia sẻ lợi nhuận, v.v… là những việc đang xảy ra với nhiều người ở Việt Nam những ngày này. Trong khi đó, vẫn đang có những lời mời chào góp vốn kinh doanh hấp dẫn với lãi suất cao. VOA bàn thảo với GS TS Khương Hữu Lộc để phân biệt các loại hình đầu tư và nhận biết các rủi ro có thể có.

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAbHTUKtdpk

 


No comments: