Tuesday, November 22, 2022

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI TUẦN LỄ NOV.16 (SBTN - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình kinh tế Hoa Kỳ và thế giới tuần lễ NOV 16

 

https://www.youtube.com/watch?v=MosZkzAi510

No comments: