Wednesday, November 16, 2022

CÁI CÒ! (NGUYỆT ÁNH)

 

CÁI CÒ!

Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non
Thương em dạ sắt lòng son
Một thân đơn chiếc nuôi con thăm chồng
Bàn tay ai tốt vàng rồng
Bàn tay em nứt máu hồng tuôn rơi
Nhìn nhau muốn nói vạn lời
Mà tim se thắt rối bời tâm can
Cái cò ngày nay không còn gánh gạo
Gạo đã thành một quá khứ xa xôi
Cái cò ngày nay xuống biển tìm mồi
Ngô sắn khoai sùng ăn cầm chừng nước mắt tuôn rơi
Cái cò lặn lội bờ ao
Bán giọt máu đào nuôi dưỡng đàn con
Thương em lội suối trèo non
Vùng kinh tế mới nuôi con thay chồng
Biển dâu đã hóa ruộng đồng
Nhà tan nước mất vợ chồng chia ly
Chồng đi cải tạo không về
Vợ đi tay cuốc tay cày đất hoang
Cái cò ngày nay mơ tìm chén gạo
Giọt máu đào dành để bán nuôi con
Cái cò ngày nay gối mỏi chân mòn
Vai gánh vai gồng đi thăm chồng cách núi ngăn non
Cái cò lặn lội bờ đê
Đói khổ trăm bề nước mắt đầy vơi
Thương em tuổi mới đôi mươi
Vì cơn uất biến hoa trôi hương tàn
Chiều trên quốc lộ kinh hoàng
Chồng em tuẫn tiết máu tràn như sông
Chồng em chiến sĩ anh hùng
Vì dân chiến đấu thác cùng muôn dân
Cái cò ngày nay đã thành góa phụ
Tay dắt mẹ chồng tay dắt đàn con
Muốn về làng quê, quê cũ không còn
Giặc bắt lên rừng đi vào vùng chướng khí Lam Sơn
Cái cò lặn lội bờ mương
Vét cống đào đường cái rét lạnh căm
Chồng em giặc bắt biệt tăm
Tù Nam tù Bắc biết thăm nơi nào
Một đêm gió lộng mưa gào
Được tin anh đã đi vào thiên thu
Chồng em chết giữa ngục tù
Khổ sai đói rét Cộng thù giết anh
Cái cò một thân lên vùng đất lạ
Đến trại tù tóc quấn vành tang
Đếm từng mồ hoang máu lệ hai hàng
Đau xót cho chồng không mộ phần không khói không nhang

 


Tác giả:Nguyệt Ánh

No comments: