Monday, November 14, 2022

HIÊN CHIỀU, BÓNG MẸ (ĐẶNG KIM CÔN)


                                           Hiên Chiều, Bóng Mẹ

 

Cách nhau một ngã tư đèn

Nhà hai mươi phút bỗng thiên thu rồi

Nhà Mẹ đã là nhà người

Lối xưa quạnh quẽ vàng rơi nắng chiều

Dấu chân xưa lạnh thềm rêu

Mờ bên hiên bóng Mẹ liêu xiêu chờ

Mắt con nhòa tự bao giờ!

ĐẶNG KIM CÔN 


No comments: