Sunday, November 27, 2022

RIP: BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN NGỌC CHÂU (NGUYỄN THỊ TÙNG)

 


CVNN vừa được thầy Thích Nguyên Nguyện

báo tin buồn:

 

Bà quả phụ NGUYỄN NGỌC CHÂU

Nhủ danh NGUYỄN THỊ TÙNG

Pháp danh Ngọc Đức

 

Vừa mãn phần ngày 18 tháng 11 năm 2022

(nhằm ngày 25 tháng 10 năm Nhâm Dần)

 

HƯỞNG THỌ 100 TUỔI

Tại Westminster, California. 

Cựu HSPY và CVNN thành thật chia buồn cùng Anh Học, chị Hoàng, AC. Huỳnh Tấn Lê và tang quyến, nguyện xin hương linh bà sớm về cõi vĩnh hằng.

 

CỰU HỌC SINH PHÚ YÊN &

CHIM VỀ NÚI NHẠN.

 No comments: