Friday, November 18, 2022

ANH NẰM XUỐNG! KHÔNG HÒM GỖ CÀI HOA!!!

 


Đọc xong chuyển đi giùm! Anh Nằm Xuống! Không Hòm Gỗ Cài Hoa!!! Chân Tật Nguyền, Chỉ Còn Lại Cái Nón Sắt & Chiếc Giày Chiến Chinh

 

Anh Nằm Xuống!

Không Hòm Gỗ Cài Hoa!!!

Chân Tật Nguyền, Chỉ Còn Lại

Cái Nón Sắt & Chiếc Giày Chiến Chinh

 

Đọc xong chuyển đi giùm!

 

Xin cố gắng chuyển đi làm phước.

Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ:

 

Họ Tên: NGUYỄN VĨNH LÂN

Số Quân: 681137969, loại máu O+.

Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên lạc Đ.T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn.

Nhờ quí vị chuyển thông tin này đến những người mình quen biết, may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình.

Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp.

Xin cám ơn.


 Đọc xong xin chuyển đi giùm vì đây là làm ơn làm phước.

 

No comments: