Saturday, November 5, 2022

THU SANG GỢI NHỚ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Thu Sang Gợi Nhớ

 

Hè qua thu tới : mùa sang

Bâng khuâng nhìn cảnh lá vàng phủ sân

Thương người  xa …chẳng được gần

Nhớ xưa cùng sánh bước chân với mình.

Ngồi kề kể chuyện tâm tình!

-Cách ngăn còn nhớ chuyện mình hay quên?

 

Nhớ không những chiều mưa nghiêng

Thương em lấy nón che em…em cười?!

 

Mùa thu lá cứ rơi rơi

Lòng ta tiếc mãi nụ cười xa xăm!

 

17-9-2022

Hàn Thiên Lương


No comments: