Tuesday, November 22, 2022

TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ - TẠ ƠN CUỘC ĐỜI (THIÊN KIM)

 

TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ- TẠ ƠN CUỘC ĐỜI !

Thiên Kim

 

Tạ ơn Thượng Đế trên cao

Tạo ra hồng phước đến cho dân người

Hình hài  nhân dáng xinh tươi

Con người:  Là những tuyệt vời Chúa ban

*Này đây hạnh phúc miên man

Địa cầu hoa trái, non cao, sông dài

Thế gian "một thoáng",  hỡi ai!

Cùng nhau vui sống , rồi mai xa lìa...

*Tạ ơn Cha Mẹ  sẻ chia

Chung lòng góp sức mái  gia  êm đềm

Sanh con,  cùng những anh em

Cảm ơn  mái ấm ngọt êm đất lành!

*Tạ ơn  đất Việt minh anh

Cộng Hòa lẽ sống  đấu tranh cao vời

Tạ ơn chiến sĩ nơi nơi...

Giữ gìn quê Mẹ,  tuyệt vời,  an  dân

*Tạ ơn ruộng lúa, nông dân

Ngày ngày ra sức ân cần chăm lo

Tạ ơn biển cả, cá to

Ngư dân tay kéo, tay co lưới chài

*Tạ ơn Quốc Tổ  anh tài

Dựng nước, xây đắp lâu dài quê hương

Nhưng rồi,  một sớm vô thường!

Quê hương gẫy đổ, ly hương chia lìa

*Tạ ơn đất nước sẻ chia

Cho người di tản xa nhà,  quê hương...

Tự do đất mới  mến thương

Hết lòng, hết sức  chải bương... rã rời

*Tạ ơn anh người bạn đời

Bao năm gìn giữ một đôi chung tình

Cảm ơn con cháu bên mình

Yêu thương cha mẹ, một tình thảo ngay

*Tạ ơn bạn hữu vun đầy

Cùng chung chí hướng, công dầy đấu tranh

Cổng tù nước Việt phá nhanh!

Bắc Trung Nam lại tươi xanh thắm ngời

*Tạ ơn Thượng Đế sáng soi

Cho toàn thế giới hết loài Cộng quân

Không còn áp bức, bất nhân

Tam vô chủ nghĩa, vô luân, vô nghì

*Tạ ơn Thượng Đế uy nghi

Bao người đã hết  thời kỳ tuổi xanh

Nơi đây đời sống yên lành

Mong sao dân Việt hưởng nhanh phúc lành...

TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ- TẠ ƠN CUỘC ĐỜI !

 

Thiên Kim -  Thanksgiving

No comments: