Saturday, November 12, 2022

TÍCH HÒN VỌNG PHU (THƠ XƯỚNG HỌA)

 

 Tích Hòn Vọng Phu

  

(Bài Xướng)

 

HỌ KHÔNG VỀ NỮA

 

Những tối nhìn trăng rụng nẻo mòn

Nghe lời biển hát tận đầu non

Ngồi xem ngọn nến đêm vừa chảy

Cứ tưởng vòng tay mẹ vẫn còn

Chợt nghĩ mây trời đang nổi sóng

Hay vì bến mộng đã tàn son

Ngày đi họ nói không về nữa

Chẳng lẽ đành quên bóng nguyệt tròn ./.

 

LCT

11/O9/2O21

 

 

Bài Họa 1:

HỌ NÓI KHÔNG VỀ NỮA!

 

Đối cảnh trông ai, đợi mỏi mòn,

Hồn nghe sóng vỗ ngập triền non.

Người đi có nhớ hình xưa đó,

Kẻ ở không quên ảnh cũ còn.

Hoặc giả phồn hoa xiêu dạ sắt?

Hay là đô hội động lòng son?

Hôm qua họ báo không về nữa,

Trách tại mình tin quả ấu tròn.

 

Lan Phương-LA/Sep/26/21

 

Bài Họa 2:

Tích Hòn Vọng Phu!

(cẩn Họa bởi ngưỡng mộ tấm lòng son sắt của phủ nữ VN)

 

Hình bóng ai kia, tháng lụn mòn!

Chinh phu biền biệt dặm trùng non.

Sông sâu mấy độ tình như đã,

Núi thẳm ngàn thu nghĩa vẫn còn.

Nắng đốt cháy da tàn má thắm,

Mưa tuôn nát thịt úa môi son.

Xưa nay lính trận bao người sống?

Ngồi đó ôm con thủ tiết tròn!

 

ĐôngThiênTriết-July 18/22

No comments: