Wednesday, November 16, 2022

GẦN NHƯ TRONG CHIÊM BAO (NHẤT PHƯƠNG)

 


Gần Như Trong Chiêm Bao

 

Người như con sóng xa dần

Ta như triền cát quay lưng vẫy chào

Người như dĩ vãng ngọt ngào

Ta như hoa tím trên cao một mình

Người như tiếng gọi bình minh

Ta như chiều xuống băng trinh lạnh lùng

Người như cây lá chờ Xuân

Ta như chim bỏ núi rừng bơ vơ

Người như tiếng hát mơ hồ

Ta như âm điệu cung thơ lạc vần

Người như bóng nửa vành trăng

Ta như khung cửa ôm chầm đêm thâu

Người như viên thuốc nhiệm mầu

Ta như Người, thấm cơn đau… lâu rồi.

 

Hôm xưa hoa bướm vờn đôi

Hôm nay người với ta trôi phương nào?

 

Nhất-Phương


No comments: