Wednesday, November 9, 2022

MỘT CUỘC TÌNH VÔ VỌNG (PHAMPHANLANG)

 

Một Cuộc Tình Vô Vọng

 

Người lặng nhìn dòng sông

Lặng lờ trôi ra biển

Thầm thì lời trăm năm

Một cuộc tình vô vọng

 

Người về một ngày đông

Tuyết rơi sầu cây cỏ

Đỉnh núi đặc mây mù

Biển thét gào nỗi nhớ

 

Người đến một chiều mưa

Ôm theo đời oan khổ

Không còn ai đợi chờ

Sân rụng đầy lá úa

 

Người đi mang niềm đau

Lệ rưng buồn môi mặn

Thì thầm lời trăm năm

Một cuộc tình vô vọng

 

phamphanlang

18/9/2014

 


No comments: