Tuesday, November 29, 2022

THÂN- KHẨU - Ý (NHẤT HÙNG)


 

THÂN - KHẨU  - Ý*

 

THÂN NGHIỆP

 

Thảnh thơi hổng muốn, muốn đa đoan

Tự dấn thân quàng ách giữa đàng

Lúc vướng vạ âm thầm gánh vác

Khi va tai lẳng lặng cưu mang

Vẫn hay thế thái đầy gian trá

Và biết nhân tình lắm phũ phàng

Nhưng nghiệp trót đeo đành chấp nhận

Nên không oán trách chẳng than van

 

KHẨU NGHIỆP

 

Ngứa tay, đa sự viết lung tung

Vụng nói khiến thiên hạ nổi sùng

Con cửi nhửi: "đùa chi quá dại"

Vợ cằn nhằn: "giỡn thế hơi khùng"

Chẳng vô cớ vướng tai mang họa

Không tự nhiên đeo rủi gặp hung

Chắc phải tĩnh tâm, rèn tịnh khẩu

Khỏi nghe chì chiết, hết lùng bùng

 

Ý NGHIỆP

 

Gặp người đẹp ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Từ ấy trong tâm cứ vẩn vơ

Khi trộm nhớ lan man dệt mộng

Lúc thầm thương lãng đãng xây mơ

Ngày thơ thẩn sắc thân đờ đẫn

Đêm vật vờ thần thái thẫn thờ

“Si” thế này là mang “ý nghiệp”?

Làm sao dứt “nghiệp” ấy bây giờ?

 

Nhất Hùng

* Mười Nghiệp Lớn mà Phật Dạy

No comments: