Wednesday, November 30, 2022

CHỜ EM MỘNG CUỐI THU (BẰNG SƠN)

 


Chờ Em Mộng Cuối Thu

🍁🍁🍁🍁🍁

 

 

Nếu thu nầy không thấy lá vàng rơi

Trời thiếu nắng mây bẽ bàng trong gió

Tà áo trắng chẳng còn ngang phố nhỏ

Anh sẽ buồn cà phê đắng bờ môi

 

Nếu mai nầy vầng trăng khóc đơn côi

Chiều thương xá u sầu màn đêm xuống

Quên ước hẹn hay là em đến muộn

Nổi mong chờ theo khoảnh khắc qua mau

 

Có phải vì vi khuẩn cách chia nhau?

Hay tại gió mùa thu chưa lay động

Có phải vì tim em chưa nóng bỏng ?

Vì lời tình chưa đủ đốt men yêu

 

Xin hãy nhìn bằng ánh mắt đăm chiêu

Cho anh thấy bên em là biển rộng

Anh sẽ chờ một ngày chung đôi bóng

Mùa thu nào không lá úa đâu em

 

🍁🍁🍁🍁🍁

 

Chờ em mộng cuối thu

Bằng Sơn

No comments: