Friday, November 11, 2022

ĐÒ XƯA (TUYẾT TÂM)

 

 


ĐÒ XƯA

 

Một sớm sang sông lặng lẽ buồn

Con đò tách bến chở người thương

Bỏ lại dòng sông hai dòng chảy

Bên lở bên bồi chút vấn vương

 

Lau sậy lượn mình theo gió cuốn

Cò lả từ nay thêm lặn lội

Mặc cho con nước cuốn dòng trôi

Em đã theo chồng bỏ lại tôi

 

Nếu biết bến xưa tình còn đợi

Nợ duyên anh chưa trả xong

Em nỡ theo người về bến mới?

Anh vẫn nhọc nhằn theo tháng năm

 

Bến xưa thay dòng chảy...đò xa xăm

Em về bến mới đã biệt tăm

Anh vẫn chiều ra bến ngắm

Hai đứa xa vời chẳng hỏi thăm...

  

Tuyết Tâm(10/2022)

 


No comments: