Friday, November 11, 2022

SƯ TỬ VÀ CON LỪA (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Có thể nhiều người trong chúng ta đã nghe qua lời khuyên là không nên hạ mình để đối đáp với kẻ ngu xuẩn. Lời khuyên này xem ra đã có từ ngàn xưa.

 

 

Sư Tử Và Con Lừa

Ngày kia con chúa sơn lâm

Hiên ngang dạo bước bên trong khu rừng

Muôn thú kính cẩn vô cùng

Cúi đầu, nhường bước phục tùng quyền uy.

 

Bỗng dưng một con Lừa kia

Nói lời nhận xét nghe thì trái tai

Sư Tử tức giận trong người

Nhìn xem ai kẻ nói lời hỗn kia

Thì ra là con Lừa kia

Sư Tử lặng lẽ bước đi chẳng cần

Dùng chi dù một móng chân

Với kẻ ngu xuẩn chẳng cần ra tay.

 

Đối với những kẻ ngu này

Chẳng cần để ý, bận tay làm gì.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

 

No comments: