Saturday, November 26, 2022

NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA TÌNH YÊU (THÂN TRỌNG SƠN)

  


NHỮNG KHUÔN MẶT CỦA TÌNH YÊU.

 

 

Tình yêu là thứ trò chơi

Vậy hãy coi trọng mọi người nhớ cho.

 

Tình yêu là niềm vui tinh khiết

Con người muôn thuở kiếm tìm mải miết.

Tình yêu là nơi ẩn trú

Có niềm hy vọng khắc khoải giấu mình trong đó.

Tình yêu là niềm hân hoan

Có khi trộn lẫn đau khổ lo toan.

Tình yêu là cơn cuồng điên

Của những người tỉnh táo trong cõi nhân sinh.

Tình yêu là vẻ lạnh lùng

Dẫn đường tới cõi muôn trùng đớn đau.

Tình yêu là sự lãng quên

Chạy theo tình, nó biến liền còn đâu.

Tình yêu là nỗi thảm đau

Trộn chút hạnh phúc bớt màu bi thương.

 

Tình yêu dẫn lối bao số phận

tăng sức cho lực sĩ

nối lại gần bao lứa đôi xa cách

khai sáng cho những người mù chữ.

 

Tình yêu làm yếu đuối bao ý chí

triệt tiêu bao tham vọng

che mắt những tinh thần minh mẫn

làm thui chột bao sáng tạo.

 

 

Tình yêu chỉ là món nợ thôi.

Ai không hề yêu, sống trên đời làm chi ?

 

 

Dalat, Juillet 2022

Pour PNL ( Texas )

 

Thân Trọng Sơn.

 

 

LES VISAGES DE L’AMOUR

 

L’amour est un jeu

Prenons-le au   sérieux.

 

L’amour est un plaisir sain

Que cherchent tous les humains.

L’amour est un abri

òu se cache l’espoir en agonie

L’amour est le bonheur

Parfois mélangé de douleur

L’amour est la folie

Des gens raisonnables en vie

L’amour est l’indifférence

Qui conduit à la souffrance

L’amour est l’oubli

Si on le suit, il s’enfuit.

L’amour est la douleur

Parfois adoucie par le bonheur.

L’amour guide les destinées

fortifie les athlètes

rapproche les gens séparés

instruit les analphabètes.

L’amour affaiblit les volontés

anéantit les ambitions

aveugle les esprits éclairés

appauvrit les créations.

L’amour c’est enfin un dû

Qui n’aime pas, ne vit plus.

No comments: