Thursday, November 10, 2022

SÁM HỐI (MỘT NGƯỜI LÍNH MIỀN BẮC)

 



SÁM HỐI

Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu ?
Thế hệ chúng tôi, tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…


Thế hệ chúng tôi, một thời chinh chiến
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác


Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa mác lê nin
Bệnh hoạn tư duy, méo mó cách nhìn
Gieo thù hận trong lòng con cháu


Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gặm nhấm


Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm
Mất chính mình mang tội với tương lai
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai
Không phải thơ mà những lời sám hối …


Xin ngàn lần, triệu lần chịu tội
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ?

 

 


No comments: