Friday, November 25, 2022

TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM TÌM CÁCH GIẢI CỨU LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trung Quốc và Việt Nam tìm cách giải cứu lĩnh vực bất động sản

 

Chủ đề ngày hôm nay là “Trung Quốc và Việt Nam tìm cách giải cứu lĩnh vực bất động sản”. Chính phủ hai nước Việt Nam và Trung Quốc mới đây có động thái giải cứu lĩnh vực bất động sản. Cách làm của hai nước có gì giống và khác nhau, GS TS Khương Hữu Lộc sẽ đưa ra phân tích

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzHsI0pPuf0

No comments: