Wednesday, November 16, 2022

THẾ HỆ THỨ HAI CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ / THIẾU TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆT VÀ CÔ BÉ BÁN VÉ SỐ.

 
Cựu Thiếu Tướng Lương Xuân Việt và

Cô bé bán vé số Thục Minh


Thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ


https://fb.watch/gMk0dZqYuX/


No comments: