Saturday, November 19, 2022

MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                            Mùa Ðông Nhớ Mẹ


 

Bao năm tóc mẹ giờ tang trắng

Trắng cả hồn con chốn viễn phương

Chiều đông con nhìn mây lưu lạc ....

Nhớ lắm mẹ ơi trọn nỗi buồn!

 

Con bước ra đi chẳng hẹn về

Dặm nghìn phiêu bạt lạnh hồn quê

Tuổi xanh héo úa tàn như lá

Nẻo vắng đường xa bước nặng nề.

 

Tiếng võng mẹ đưa còn vẳng lại

Thật buồn ẩn hiện giữa mùa đông

Con nằm thao thức đêm khuya vắng

Gửi nhớ về xa trọn tấm lòng.

 

Thương mẹ long đong giữa cõi buồn

Tháng ngày gió tạt với mưa tuôn

Sớm hôm ngóng đợi phương trời biệt

Mắt lệ mịt mờ theo khói sương!

 

Mẹ ơi con muốn về bên mẹ

Nghe tiếng mẹ cười giữa cố hương

Trong bếp cơm chiều hồng ánh lửa

Rạng ngời mắt mẹ:- dấu yêu thương!


       Hàn Thiên Lương

No comments: