Sunday, November 6, 2022

DÊ NON VÀ CHÓ SÓI (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Dê non và chó sói

 

Thành ngữ có câu “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng" để chỉ trường hợp của những kẻ chỉ dám nói mạnh bạo khi biết rằng đang ở một vị trí an toàn. Thành ngữ Mỹ cũng có câu tương tự “Do not say anything at any time that you would not say at all times. (Đừng nói điều gì trong lúc này nếu không thể nói bất cứ lúc nào)”

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Truyện Ngụ Ngôn: 80 - Dê Non Và Chó Sói” được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ, một câu chuyện ngụ ngôn về thói thường của người đời, chỉ mạnh miệng “nổ bậy" khi biết rằng họ đang ở nơi an toàn.

Dê Non Và Chó Sói

Dê non có tánh nói càn

Một hôm không được theo đàn đi ăn

Để tránh nguy hiểm đến thân

Người chăn dê để nó trên nóc chuồng.

 

Đứng trên cao, nhìn xuống đường

Thấy con chó Sói chắc đương kiếm mồi

Dê con chế nhạo đủ lời

Từ câu mắng chửi đến lời cua cay.

 

Sói rằng: "Nói thực cho hay

Những lời nói đó ta đây chẳng màng

Ở trên cao, nói dễ dàng

Nhưng có dám nói dưới đàng này chăng?"

 

Chớ nên hùng hổ nói năng

Ở một chỗ nọ, ngậm tăm chỗ này.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 22 tháng 4 năm 2021)

No comments: