Saturday, August 5, 2023

CỪU VÀ HEO (BÙI PHẠM THÀNH)

 


Cừu Và Heo

 

Ngày nọ một người chăn cừu

Thấy con heo mập ở ngoài đồng xanh

Liền tay bắt nó thật nhanh

Heo kia to tiếng thất thanh la làng

Người chăn cừu thì vội vàng

Mang heo ra chợ cho hàng thịt tươi.

 

Thấy heo la hét vang trời

Bầy cừu thấy lạ hỏi thời tại sao

Khi người bắt con cừu nào

Đàn cừu chẳng có con nào kêu ca.

 

Heo nói trong tiếng rên la:

"Bắt cừu, người chỉ muốn là bộ lông

Bắt heo, người muốn bộ lòng

Mổ bụng, xẻ thịt đời không còn gì."

 

Tỏ ra can đảm bởi vì

Biết rằng chẳng có hiểm nguy đến mình.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 12 tháng 5 năm 2021)

No comments: