Tuesday, August 1, 2023

NHỚ ƠI (CAO NGUYÊN)/ ELEGY (TRANSLATION BY THANH THANH)

 


NHỚ ƠI

 

nơi nào là chỗ tận cùng

cho lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

 

từ sâu mái rạ ru đời

từ trong dòng sữa mớm lời nuôi thân

từ em ướm lụa bên sông        
từ trăng vàng rực cánh đồng lúa thơm   
từ Buôn lửa hội bập bùng 
từ chiêng trống dậy núi rừng Tây Nguyên
từ nguồn cội tới hồn thiêng    
muôn ngàn mạch chảy qua miền nhớ tôi

không bao giờ nỗi nhớ vơi             
về quê hương mẹ suốt thời lưu vong


không nơi nào, chỗ tận cùng  
để lòng ngưng lại điệp trùng nhớ ơi!

 

CAO NGUYÊN

 

 

ELEGY

 

Where is the terminal end

For my heart to stop nostalgia that would extend?

 

From Mom under the thatch roof who lulled me;

From her breasts that fed my body in glee;

From the girl on the riverside who tried silk yield;
From the yellow moon over the fragrant rice-field;
From the highland hamlet fest with flickering fire,
Gongs and drums' echoes from forests that aspire;
From the somatic source to the sacred soul
With thousands of streams thro my nostalgic hole.

Never will ever cease my longing for
My dear motherland deep in all my exile's life core.


There is nowhere the terminal end
For my heart to stop nostalgia that would extend!

 

Translation by THANH-THANH

 

PoetFromVietNam

PoemsBySelectedVietnamese

Vietnamese Choice Poems

Dragon & Fairy in Poetry

No comments: