Wednesday, August 2, 2023

ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG (TRẦN CÔNG TÍN)

 


Đời như giấc mộng

Trời kêu ai nấy dạ.

Nhất ẩm nhất trác,giai do tiền định.

(1 hớp nước,1 miếng ăn, đều được định trước)

 

Khi tôi nằm ở khoa ung bướu Bệnh viện Trung Ương Huế (năm 2013,ung thư Đại tràng, di căn gan,giai đoạn 4),chuyền hóa chất 4 ngày 3 đêm liên tục,ông bạn đồng bệnh nằm cạnh ngâm 2 câu thơ:

Nhìn từng giọt thuốc rơi rơi

Tưởng chừng nghe tiếng tổ tiên gọi mời.

 

Sau đó chừng 1 năm thì ông ta quy tiên .

Tôi (sinh năm 1944)may mắn còn sống đến bây giờ

 

(hình chụp 25-6-2023,chuẩn bị làm lễ vu quy cho con gái ) Huế 2 -8-2023

No comments: