Wednesday, August 2, 2023

VẦNG TRĂNG LỠ (BẰNG SƠN)

 


Thương chào các anh chị

Tuấn trước vợ em bắt em ra làm vườn trời vừa tối thấy được vầng trăng lỡ thế là….

Mới các anh chị đọc thơ nhé

😄😄😄😄

BS

 

Vầng Trăng Lỡ

 

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 

 

Vầng trăng lỡ đêm nay soi bóng lẻ

Ly rượu sầu uống cạn một mình ta

Kiếp lưu vong mang nỗi nhớ quê nhà

Ôm tâm sự miệt mài đời viễn xứ

 

Vầng trăng sáng mập mờ như ánh lửa

Soi tim buồn người cô lữ đêm đông

Uống cạn ly sao vẫn thấy trong lòng

Chưa đủ ấm men tình quê đất mẹ

 

Bao nỗi nhớ chứa chan theo dòng lệ

Trút nghẹn ngào những lúc ngước nhìn trăng

Nước mắt rơi khóc giã biệt một lần

Rồi khô lạnh bốn mươi mùa băng giá….

 

Có thấu chăng nỗi buồn đau trong dạ

Thương quê nhà nhớ ánh mắt mẹ xưa

Rượu đêm nay dẫu uống cũng chỉ thừa

Vì không đủ sưởi ấm tình non nước

 

💦 💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

 

Vầng trăng lỡ

 

Bằng Sơn

 

No comments: