Saturday, April 4, 2020

RADIO SAIGON DALLAS 1600AM. CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC.RADIO SAIGON DALLAS 1600AM.

Ngay hom 4/4 nay chuong trinh Radio AM 1600 Dallas va AM 900 Houston - dac biet 1 tieng dong ho ban luan rat day du va chi dan chi tiet ve Goi Cuu Tro Kich Thich Kinh Te $2.3 Ty? USD gom co:

1) Tien $1200 chinh phu goi cho moi nguoi

2) Xin tien That nghiep tieu bang cong voi tien that nghiep chinh phu Lien Bang gia han 4 thang voi $600/tuan

3) Cach nao vay muon duoc SBA loan va lam the nam duoc an xa de khoi tra goi no nay sau 3 thang

4) Ban Luan ve Kinh Te Hoa Ky, goi cuu tro va Kinh Te cua Vietnam va tinh trang Kinh Te TQ.

Xin bam vao link duoi day cua SaigonRadioDallas, Kinh Te Tai Chanh Xi Nghiep. Quy vi co the download MP3 hoac nghe thang:Xin bấm vào hàng chữ đỏ và download xuống để nghe chương trình đặc biệt 1 tiếng đồng hồ của Saigon Radio Dallas- Houston với GDS.TS. Khương Hữu Lộc về trọn gói kinh tế cứu trợ của chính phủ Hoa Kỳ. (cho cá nhân và tiểu thương) rất quan trọng cần biết:No comments: