Monday, June 1, 2020

TÌM GẶP VÔ NGÃ (MIÊN DI)


Tìm gặp vô ngã

 

Đi đường gặp một đám mây
Gặp xe gặp cộ gặp ngày gặp đêm
Gặp v.v. cái có tên
Chỉ tôi thì lại bị quên gặp mình

 

Tôi tìm tôi ở dáng hình
Hay là tôi ở những tình thế tôi

 

Gặp tôi trên chỗ đang ngồi
Hay gặp ở chỗ đã rời & qua

 

Tôi gần gặp gỡ tôi xa
Nơi không tôi đấy nhưng mà tôi đây

 

Có giọt nước mắt dựng xây
Có buồn như gạch, bi ai như hồ
Xây nên thành quách tình cờ
Ở trong sâu thẳm cõi bờ thịt da

 

Biết đâu gặp một con ma
Tôi rất sợ nó, hóa ra là mình

 

Hình như tôi là vô hình
Đựng trong một cái lọ bình xác thân

 

Đi đường gặp một cái cân
Làm sao cân được vô ngần yêu nhau
Sao cân nặng được thương đau
Sao đo gãy đổ trong cau nét mày

 

Đi đường gặp lại đám mây
Bây giờ là hạt mưa bay ngang trời

 

Gặp lại tôi giữa dòng đời
Là tôi vô định, là tôi mịt mờ

 

Tôi gặp tôi rất bất ngờ
Không trong tôi nữa, bây giờ trong em

 

Trong xe cộ, trong ngày đêm
Tôi gặp tôi ở bên thềm vắng tôi
Gặp tôi vô ngã rong chơi
Lạc trong ý nghĩ rối bời hỏng hư

 

Tôi là một khối trầm tư
Hiện diện như thể một hư vô. Buồn

 

miên di

 


No comments: