Saturday, October 2, 2021

GS. TS. KHƯƠNG HỮU LỘC PHÂN TÍCH KINH TẾT TOÀN CẦU TUẦN LỂ SEPT 29/2021 (SBTN TEXAS)

 


GSTS Khương Hữu Lộc phân tích tình hình KTTC tuần lễ sept 29/2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgQx2nTsn0s

 


No comments: