Saturday, October 2, 2021

VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG ÂM TRONG QUÝ 3, ĐỐI DIỆN NGUY CƠ SUY THOÁI (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Việt Nam tăng trưởng âm trong quý 3, đối diện nguy cơ suy thoái

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Việt Nam tăng trưởng âm trong quý 3, đối diện nguy cơ suy thoái”. Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm kỷ lục trong một quý. Liệu Việt Nam có tránh được suy thoái, không bị tăng trưởng âm trong quý 4, GS TS Khương Hữu Lộc sẽ đưa ra nhận định.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/4436161053137011


No comments: