Sunday, October 3, 2021

KHỐN KHỔ DÂN NGHÈO (LÃO CÒ)

 


Mời xem dòng người lánh nạn :

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-58043728

 

 

KHỐN KHỔ DÂN NGHÈO

 

Không tiền chủ hộ đuổi ra

Ra tới đầu ngõ bạn ta đuổi vào

Cái thời covid lao đao

Lao động Xã Nghĩa khổ sao thế này ?

Đầu đường lắp ngõ giăng dây

Lớp ngăn lớp chận lấp đầy lối đi

Nằm ôm bụng đói rên hì........

Đi làm không được lấy gì mà ăn ?

Tiền phòng tiền điện hẹn lần

Nay hăm mai đuổi khổ thân dân nghèo

Đã nghèo còn mắc cái eo

Hỡi ông nhà nước biến vèo nơi đâu ?

Nào Đoàn nào Đảng trên cao

Ủy Ban Mặt Trận tự hào "vì dân"

*"LO TỪNG HẠNH PHÚC CÁ NHÂN"

Giờ đây dân đói cơ hàn đảng ơi  !

Bó mồm không nói nên lời

Bó cái bao tử hết đời thằng dân

Rủ nhau trốn chạy thị thành

Về quê lánh nạn vượt nhanh chốt đường

Rà tôm xúc tép theo mương

Qua ngày đỡ dạ còn hơn tiêu đời.......!

Có miệng nào nói nên lời

Đảng "no" lãnh đạo dân thời nằm co........

 

Lão cò

 

Chú thích : * Tên đại tá công an tỉnh đã nổ long trời lỡ đất :

 "Đảng lo cho dân từng cây kim sợi chỉ

  Lo cho từng hạnh phúc của mỗi cá nhân

  Lo cho từng tình cảm nhỏ nhặt của mỗi con người"

 


No comments: